Oppvekst Borgund

Borgund Barnehage

Borgund barnehage er plassert i sentrum av Borgund. Barnehagen har ein avdeling, men har mogelegheit til å delast i to når det er nok born i småbarnsgruppa.

Visjonen til barnehagen er «Tryggleik og individuell utvikling for alle»

Borgund barnehage har også tilbod om skulefritidsordning til elevane ved Borgund skule. Skulefritidsordninga føl opningstidene til barnehagen.

Besøksadresse: Nyheim 3

Postadresse:
Lærdal kommune
Borgund barnehage
Øyraplassen 7
6887 Lærdal

Tlf: 47 48 69 72

Styrar: Torunn Gram

Opningstider

07.00-16.15

Heimeside


Borgund Skule

Obligatorisk undervisning for grunnskuleborn 1.-7. klasse ved Borgund skule

Spesialundervisning etter sakkunnig vurdering ved Oppvekst Borgund

Opplæring av barn frå språklege minoritetar ved Oppvekst Borgund

Barnehagetilbodet i Borgund barnehage

Barnehagetilbod til flykningar og innvandrarar ved Borgund barnehage

Spesialpedagogiske førskuletiltak ved Borgund barnehage

Postadresse:
Lærdal kommune
Øyraplassen 7
6887 Lærdal

Besøksadresse:
Borgund skule
Strondi  343 
6888 Borgund

Rektor:
Linda Uglenes Maristuen
Telefon: 415 13 567

Heimeside