Værstasjon og Webkamera i elva

Trykk refresh for å vise kamera viss det ikkje vises / Press refresh to display camera if hidden
Lite vatn
Passe med vatn
Mykje vatn

https://webcam.io/webcams/zZlom9/day