Bærproduksjon på Borgund i Lærdal – informasjonsmøte

Me inviterer med dette til eit informasjonsmøte om mulegheitene knytt til bærproduksjon på Borgund.Møtet blir måndag 11. april klokkka 20.00 på puben på Borgund.

Sakliste: 1. Nytt pakkeri og HUB i Håbakken v/Harald Blaaflat Mundal, Sogn Frukt og Grønt

2. Sognasmak AS i Håbakken v/Kari Sigrun Lysne

3. Vekstprosjektet til Sogn Frukt og Grønt: Kva kan me få til på Borgund? v/Harald, Sogn Frukt og Grønt

4. Dyrking av bringebær og jordbær på Borgund v/Stine Huseby, Norsk LandbruksrådgjevingKaffi og uformelle diskusjonar

Me håpar så mange som muleg tek seg tid til å vere med 😊

Helsing

Sogn Frukt og Grønt

Norsk Landbruksrådgjeving

Felles Landbrukskontor ÅLA