Årsmøte i Borgund Ungdomslag (med referat)

Sted: Borgund samfunnshus
Tid: 12.12.22 kl. 19:30

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av skrivar
  3. Val av 2 personar til å skrive under møteboka
  4. Årsmelding for B.U.L. 2017-2021
  5. Rekneskap 2017-2021
  6. Fjelly, kva gjer me med huset? Ny vannpumpe i 2021, store utgifter til
    straum, lekasje i tak oppdaget.
  7. Valg

Saker til årsmøte sendes til
952 27 757 eller kopdal@gmail.com
innan 07.12.2022

Enkel servering.
Vel møtt!

Referat

Related Posts