Ekstraordinært Årsmøte i Borgund Ungdomslag

Ekstraordinært Årsmøte i Borgund Ungdomslag


Sted: Fjelly Ungdomshus
Tid: 28.03.23 kl. 19:00

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av skrivar
  3. Val av 2 personar til å skrive under møteboka
  4. Avhending av Fjelly Ungdomshus
  5. Val av nytt styre

Informasjon om ekstraordinære saker:

Sak 4. Avhending av Fjelly Ungdomshus

Fjelly Ungdomshus blir lite brukt. Ungdomslaget har i dei siste åra hatt liten aktvitet og huset har også hatt begrensa antall utleie til andre arrangement.

I tillegg har taket lekkasje og det må utføres tiltak for å få huset tett. Kostnadene på dette vil i stor grad tømme kontoen til Ungdomslaget.

Ett fleirtal på det ordinære årsmøte 12.12.22 gjorde følgende vedtak:

«Årsmøte starter prosessen med å avhende bygget. Det vil bli nytt møte (ekstraordinær generalforsamling) i slutten av Mars 2023 (seinast ila April). Vedtektene seier at ved salg av Fjelly, må saken opp på nytt i ekstraordinær generalforsamling etter 3 månader.»

Prosessen er nå starta og styret ynskjer nå å avholde ekstraordinært årsmøte kor det vil bli gjort rede for status i prosessen og det ekstraordinære årsmøtet vil bli bedt om å gjere vedtak i saka.

Sak 5. Nytt styre.

Vedtak fra ordinært årsmøte:

«Nye inn i styret: Heine Linga, Kjell Rune Humborstad, Kjell Gram og Hallvard Lunden. Knut Opdal og Gard Guttulsrød site inntil vidare. Kjell Gram blir ny husansvarleg etter Torfinn Gram.

Alle i styret site til neste ekstraordinær generalforsamling»

Det kom fleire inn i styret for å hjelpe til med avhendingsprosessen. Det er ett sterkt ynskje fra det midlertidige styret av ett nytt styre blir valgt for å få ein ny giv i Borgund Ungdomslag.

Enkel servering.
Vel møtt!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *